Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

”Fagdager er vår måte å møte kundenes behov for faglig hjelp. Det er ofte ikke nok å levere et godkjent regnskap”, sier Petter Skaar, leder av PSO i Spydeberg. Og han fortsetter; ”Samfunnet, markedene og kundene er i endring, og regnskapet kan være et verktøy for bedre planlegging og som et mer solid beslutningsgrunnlag”.

”Basert i spørsmål, ønsker og ”rop om hjelp” fra kundene våre, har vi gått gjennom vårt eget produkt, og utviklet enkle delverktøy”, kommenterer Tor Olsen, leder av PSO i Oslo. ”Vi må kunne være mer i en løpende dialog med kundene”, fortsetter han, ”for å gi dem ulik tilleggsinformasjon som vil være viktig for deres drift. Samtidig får vi hjelp av Frithjof Clausen, som har vært konsulent i forhold til ulikt endringsarbeid i alt fra enkeltmannsforetak til konsern i mer enn 30 år.”

De er samstemte om at PSO også skal endre seg i forhold til de ønsker og krav som stilles til regnskapsførsel og økt kompetanse for kundene – både i dag og i morgen.

Er du interessert i en fagdag hos PSO? Ta kontakt på post@psoregnskap.no