Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Næringsbil bare i næring

Bilen må stå på arbeidsplassen, den kan kun brukes privat ved sporadisk kjøring. Det vil si maks ti dager i året og maks 1000 kilometer. Vi anbefaler elektronisk kjørebok. Privatbruk av næringsbil/firmabil skal fordelsbeskattes.

All kjøring skal kunne dokumenteres. Det er ikke noen regel på hvordan den dokumenteres, men det er et krav om at det skal foreligge dokumentasjon. Privatkjøring av næringsbil er et område Skatteetaten kontrollerer mye.

Og det er en omfattende prosess å fordele kostnadene mellom privat og næring. Bruker man bilen privat skal man skatte av fordelen. Enten ved dokumentasjon av faktisk kjøring eller etter en sjablongsats vedtatt av skatteetaten.

Det anbefales at man har en elektronisk kjørebok dersom man ønsker å skatte av faktisk bruk.

Kilde 1 Kilde 2