Frist for innlevering av årsregnskapet 2016


Fra og med regnskapsåret 2015 ble det innførst en måneds lenger innsendingsfrist for elektronisk innsending av årsregnskap fjernet.

Frist for innsending av årsregnskapet for 2016 er nå 31. juli 2017.

Det er ikke mulig å utsette denne fristen. Forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1 august og kan bli opptil kr. 53 300 ved sen levering. Innsending av årsregnskapet må gjøres i tillegg til innsending av selvangivelse til Skatteetaten, denne har samme frist som tidligere, altså 31. mai.

Kilde

Siste nytt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Les mer her
Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017

I skognæringen har skattereglene vært stabile over en årrekke, men fra 2016 og 2017 er det store endringer. Les mer her
Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Reglene rundt bruk av privat bil i næring er omfattende og vanskelige å forholde seg til. Her er en kort oppsummering av det viktigste. Les mer her
Frist for innlevering av årsregnskapet 2016

Her kan du lese når det er innlevering for årsregnskapet 2016. Les mer her
Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke kunder. Les mer her