Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?


Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke-kunder.

”Fagdager er vår måte å møte kundenes behov for faglig hjelp. Det er ofte ikke nok å levere et godkjent regnskap”, sier Petter Skaar, leder av PSO i Spydeberg. Og han fortsetter; ”Samfunnet, markedene og kundene er i endring, og regnskapet kan være et verktøy for bedre planlegging og som et mer solid beslutningsgrunnlag”.

”Basert i spørsmål, ønsker og ”rop om hjelp” fra kundene våre, har vi gått gjennom vårt eget produkt, og utviklet enkle delverktøy”, kommenterer Tor Olsen, leder av PSO i Oslo. ”Vi må kunne være mer i en løpende dialog med kundene”, fortsetter han, ”for å gi dem ulik tilleggsinformasjon som vil være viktig for deres drift. Samtidig får vi hjelp av Frithjof Clausen, som har vært konsulent i forhold til ulikt endringsarbeid i alt fra enkeltmannsforetak til konsern i mer enn 30 år.”

De er samstemte om at PSO også skal endre seg i forhold til de ønsker og krav som stilles til regnskapsførsel og økt kompetanse for kundene – både i dag og i morgen.

Er du interessert i en fagdag hos PSO? Ta kontakt på post@psoregnskap.no

Siste nytt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Les mer her
Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017

I skognæringen har skattereglene vært stabile over en årrekke, men fra 2016 og 2017 er det store endringer. Les mer her
Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Reglene rundt bruk av privat bil i næring er omfattende og vanskelige å forholde seg til. Her er en kort oppsummering av det viktigste. Les mer her
Frist for innlevering av årsregnskapet 2016

Her kan du lese når det er innlevering for årsregnskapet 2016. Les mer her
Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke kunder. Les mer her