Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017


Den nye skatteforvaltningsloven som gjelder fra 2017 gir felles forvaltningsregler for alle skatter, herunder merverdiavgift. Tidligere var bestemmelsene om omsetningsoppgaven i merverdiavgiftsloven kapittel 15. Fra 2017 vil bestemmelsene være i ny skatteforvaltningslov og ny forskrift.

  • Innberetning av merverdiavgift vil bli strengere med høyere gebyrer og pålegg om månedsrapportering ved vesentlige brudd.
  • Fra og med 01.01.17 heter mva oppgaven skattemelding for mva (mva-meldingen). Frister for innbetaling og levering vil ikke endres.
  • Den gamle utgaven med 11 poster blir nå erstattet med totalt 19 poster. Det krever derfor en endring i regnskapssystemet med nye kontoer og mva koder.
  • Faktura på innførselsmerverdiavgift fra speditør eller Tolletaten utgår. Avgiftsgrunnlag og merverdiavgift må man beregne selv ved å bruke opplysningene i tolldeklarasjonen. Dette gjelder ikke for privatpersoner og virksomheter som ikke er mva-registrert, de skal benytte samme system som tidligere.
  • Det jobbes med en deklarasjonsoversikt i Altinn. Denne må kontrolleres.

Vi i PSO Regnskap AS har gått på kurs for å forberede oss mest mulig på de nye endringene. Våre regnskapsprogrammer vil tilpasse kontoer og koder i systemet for 2017. Det du må gjøre er å levere bilag i god tid og levere alle tolldeklarasjoner med tilhørende faktura.
Kilde

Siste nytt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Les mer her
Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017

I skognæringen har skattereglene vært stabile over en årrekke, men fra 2016 og 2017 er det store endringer. Les mer her
Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Reglene rundt bruk av privat bil i næring er omfattende og vanskelige å forholde seg til. Her er en kort oppsummering av det viktigste. Les mer her
Frist for innlevering av årsregnskapet 2016

Her kan du lese når det er innlevering for årsregnskapet 2016. Les mer her
Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke kunder. Les mer her