Næringsbil og bruk av privatbil i næring


Privatbil både i næring og privat

Ved kjøring under 6000 km kan du få fradrag etter sats. Kjøringen i næring må dokumenteres med en kjørebok som viser dato, strekning, grunn for kjøring og antall kilometer.

Næringsbil bare i næring

Bilen må stå på arbeidsplassen, den kan kun brukes privat ved sporadisk kjøring. Det vil si maks ti dager i året og maks 1000 kilometer. Vi anbefaler elektronisk kjørebok. Privatbruk av næringsbil/firmabil skal fordelsbeskattes.

All kjøring skal kunne dokumenteres. Det er ikke noen regel på hvordan den dokumenteres, men det er et krav om at det skal foreligge dokumentasjon. Privatkjøring av næringsbil er et område Skatteetaten kontrollerer mye. Og det er en omfattende prosess å fordele kostnadene mellom privat og næring. Bruker man bilen privat skal man skatte av fordelen. Enten ved dokumentasjon av faktisk kjøring eller etter en sjablongsats vedtatt av skatteetaten. Det anbefales at man har en elektronisk kjørebok dersom man ønsker å skatte av faktisk bruk.

Kilde 1 Kilde 2

Siste nytt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Les mer her
Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017

I skognæringen har skattereglene vært stabile over en årrekke, men fra 2016 og 2017 er det store endringer. Les mer her
Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Reglene rundt bruk av privat bil i næring er omfattende og vanskelige å forholde seg til. Her er en kort oppsummering av det viktigste. Les mer her
Frist for innlevering av årsregnskapet 2016

Her kan du lese når det er innlevering for årsregnskapet 2016. Les mer her
Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke kunder. Les mer her