PSO Regnskap AS tilbyr alle tjenester innen regnskapsfaget samt tilhørende rådgivning. Våre medarbeidere er kontinuerlig opptatt av egen kompetanse og tilpasning til teknologisk utvikling.

Regnskapsføring

Vi ønsker å tilby individuelle løsninger der kunden står i fokus. Dette innebærer at vi kan tilby våre kunder å utføre hele eller deler av regnskapsføringen selv.


Årsoppgjør

Årsoppgjør er en integrert del av våre regnskapstjenester der vi ved avslutning av regnskapsåret utarbeider ligningsoppgaven, det offentlige regnskapet og sender inn din aksjonærregisteroppgave. Dersom du ikke er revisjonspliktig vil vi være totalleverandør for regnskapet ditt.  Er du revisjonspliktig har vi lang erfaring med samarbeid med revisorer.


Fakturering og betaling

Kredittsalg er et felt som krever gode faktureringsrutiner og god oppfølging av kundene. Vår erfaring er at fakturering håndteres best av kunden selv. Vi tilbyr ulike løsninger som enten betyr at kunden fakturerer i vårt program eller i sitt eget og vi importerer fakturajournaler fra kundens fakturaprogram.


Lønn

Medarbeidere er virksomhetens viktigste ressurs og derfor må lønnen alltid være korrekt og utbetales til riktig tid. Det krever at man har gode rutiner og innsikt i et komplisert regelverk. PSO Regnskap AS har medarbeidere som har god kompetanse på dette feltet og kan sørge for at dette håndteres riktig både i forhold til dine medarbeidere og det offentlige.


Rådgivning og konsulenttjenester

Vi ønsker at våre kunders virksomhet skal utvikle seg etter kundens ønske og behov. Derfor er regnskapet et viktig styringsverktøy for din virksomhet.


Webbasert regnskap

Webbasert regnskap lar deg selv styre regnskapet ditt. Få oversikt over alle utgifter og inntekter, og hold deg oppdatert med ferske tall.