Fakturering og betaling

Vi kan bistå med å utarbeide gode fakturerings- og purringsrutiner. Vi tilbyr ulike løsninger for fakturering ut fra behov, oftest bestemt av hvor mange fakturaer du sender:

  • Tradisjonell håndtering av innlevert fakturagrunnlag
  • Internettoppkopling til økonomisystemet
  • Webbasert system for mindre fakturamengder
  • Import faktura journal fra eksterne programmer

Vi tilbyr både OCR-innlesing av innbetalinger fra kunder og remittering (automatisk betaling på forfall) sikres en effektiv håndtering av kontantstrømmen. 
Vi kan også bistå med gode rutiner for purring og inkasso. Hvis du driver kontantsalg kan du ha behov for kasseløsning, noe vi også kan hjelpe til med.

Vil du høre mer?

Ta kontakt!


Se alle våre tjenester