Lønn

PSO Regnskap AS har medarbeidere som har god kompetanse på lønn og kan sørge for at dette håndteres riktig både i forhold til dine medarbeidere og det offentlige. Vi har også teknologiske løsninger som gir valgfrihet og effektivitet. 
Vi utfører lønnsarbeidet for en rekke kunder og tilpasser oss alltid kundens behov. Vårt lønningskontor er aldri stengt på grunn av ferie eller sykdom og du oppnår derfor:

 • Mindre sårbarhet
 • Tilgang på god kompetanse
 • At du kan fokusere på kjernevirksomheten

Vi bistår med:

 • Lønn
 • Trekk
 • Reiseregninger
 • Sykepenger
 • Pensjon og forsikring
 • Utenlandsk arbeidskraft
 • Innrapportering
 • Rapporter og statistikker

Via webbaserte systemer gis det mulighet for løpende registrering av opplysninger for avlønning og reiseregninger.

Ta kontakt!


Se alle våre tjenester