Rådgivning og konsulenttjenester

PSO Regnskap AS tilbyr økonomisk rådgivning som en integrert del av det å føre regnskapet ditt. Vi tilpasser oss dine behov og ønsker.

Aktuelle tjenester er:

  • Regnskapsanalyse/rapporter
  • Skatterådgivning
  • Budsjettering
  • Likviditetsstyring
  • Finansieringsplaner
  • Etablering av virksomhet
  • Forretningsplaner
  • Eierskifte
  • Interne rutiner

Ta kontakt!


Se alle våre tjenester