Regnskapsføring

Vi tilbyr også muligheten til å levere alle bilag elektronisk og å sørge for at regnskapet er à jour til enhver tid. Vi vet at regnskap er “ferskvare”.

  • Hva passer for deg?
  • Hvilke deler av regnskapsføringen kan og ønsker du å gjøre selv?
  • Hva er det mest hensiktsmessig at vi gjør fullt ut?
  • Hvor detaljert og hvor ofte ønsker du rapportering og oppfølging?
  • Har du behov for prosjekt-/avdelingsregnskap?

Vi er opptatt av dine behov og satser på moderne teknologi. Derfor har du disse valgmulighetene:

  • Tradisjonell regnskapsføring – basert på manuell håndtering og føring av bilag.
  • Internettoppkopling til økonomisystemet.
  • Skanning av bilag.

Ta kontakt!


Se alle våre tjenester